שימוש ב”rel=”nofollow עבור קישורים

היה מודע ל “rel=”nofollow עבור קישורים

הגדרת הערך של המאפיין rel של קישור כ-nofollow תנחה את Google כי אין להפעיל קישורים מסוימים באתר
שלך או להעביר את מוניטין האתר שלך לדפים שאליהם הם מקשרים. כדי למנוע הפעלת קישור, יש להוסיף
“rel=”nofollow בתור תג הקישור של הקישור .

אם אתה מקשר אל אתר שאינך נותן בו אמון ואין ברצונך להעביר אליו את מוניטין האתר שלך, השתמש ב – nofollow.

מתי כדאי להשתמש בזה? אם האתר שלך כולל בלוג המאפשר הצבת הערות ציבוריות, קישורים בהערות אלה יכולים
להעביר את המוניטין שלך לדפים שאין ברצונך לערוב להם. אזורי הערות בלוג בדפים מהווים מטרה קלה לספאם
בהערות. אי הפעלת קישורים אלה הנוספים על-ידי משתמשים מבטיחה כי אינך מספק את המוניטין שהשגת בעמל רב
לאתר ספאם. חבילות תוכנות בלוג רבות מבטלות אוטומטית הפעלת קישורים בהערות משתמשים, אך באלו שלא עושות
זאת ודאי ניתן לעשות זאת בצורה ידנית. עצה זו מתייחסת גם לאזורים אחרים באתר שלך שעשויים להכיל תוכן שנוצר
על-ידי משתמשים, כגון ספרי אורחים, פורומים, לוחות דיונים, רישומי הפניות וכו’. אם אתה מוכן לערוב לקישורים
הנוספים על-ידי גורמי צד שלישי (לדוגמה, אם המשתמש המעיר הוא מהימן), אין צורך להשתמש ב – nofollow
בקישורים; עם זאת, קישור אל אתרים ש Google – מחשיב כספאם עשוי להשפיע על המוניטין של האתר שלך.

שימוש אחר של nofollow הוא כאשר אתה כותב תוכן וברצונך להפנות אל אתר אינטרנט, אך אין ברצונך להעביר אליו
את המוניטין שלך. לדוגמה, נניח כי אתה כותב הצבה לבלוג בנושא הפצת ספאם בהערות, וברצונך להפנות את תשומת
הלב לאתר שהפיץ ספאם בהערות בבלוג שלך לאחרונה. ברצונך להזהיר אחרים מפני האתר, ולכן אתה כולל את הקישור
אליו בתוכן שלך; יחד עם זאת, ברור כי אין ברצונך לתת לאתר חלק מהמוניטין שלך דרך הקישור. זו הזדמנות טובה
להשתמש ב – nofollow .

לבסוף, אם ברצונך למנוע את הפעלתם של כל הקישורים בדף, באפשרותך להשתמש ב- “nofollow” במתא תג robots ,
המוצב בתוך התג <head> בקוד ה – HTML של אותו דף. שיטה זו נכתבת כ <meta name=”robots content=”nofollow”>.

 

המאמר פורסם במקור בתאריך 13.11.09 על ידי Google וכל הזכויות שמורות להם.