שיטות עבודה מומלצות למבנה URL

 השתמש במילים בכתובות URL – כתובות URL עם מילים הרלוונטיות לתוכן האתר ומבנה ידידותי יותר למבקרים המנווטים באתר שלך. מבקרים זוכרים אותן טוב יותר ועשויים להיות נכונים יותר לקשר אליהן.
הימנע מ:

 שימוש בכתובות URL ארוכות עם פרמטרים ומזהי הפעלה מיותרים
 בחירת שמות דפים גנריים, כגון “page .1 html”
  שימוש יתר במילות מפתח, כגון “baseball-cards-baseball-cards-baseball-cards.htm”.

 

 צור מבנה ספריות פשוט – השתמש במבנה ספריות המארגן את התוכן היטב ושיאפשר למבקרים לדעת בקלות היכן הם נמצאים באתר שלך. נסה להשתמש במבנה הספריות שלך כדי לציין את סוג התוכן המופיע באותו URL.
הימנע מ:

 ספריות משנה עם קינון עמוק כגון ” / dir /1 dir /2 dir /3 dir /4 dir /5 dir /6 page.html”
 שימוש בשמות ספריות שאינם קשורים לתוכן שלהן

 

ספק גרסה אחת של URL כדי להגיע למסמך – כדי למנוע מצב שבו משתמשים יקשרו לגרסה אחת של URL ומשתמשים אחרים יקשרו לגרסה אחרת (מצב כזה יכול לפצל את המוניטין של התוכן בין שתי כתובות ה – URL), התמקד בשימוש ובהפניה אל URL אחד במבנה ובקישור הפנימי של הדפים שלך. אם אתה בכל זאת מגלה כי אנשים ניגשים לאותו תוכן דרך כתובות URL מרובות, הגדרת ניתוב מחדש 301 מכתובות URL שאינן מועדפות אל ה – URL הדומיננטי תהווה פתרון טוב לכך.
הימנע מ:

 דפים מתחומי משנה ומספריית הבסיס (לדוגמה, “domain.com/page.htm” ו – “sub.domain.com/page.htm” הניגשים אל אותו תוכן.
 שילוב גרסאות של כתובות URL מסוג www  ושאינן www במבנה הקישור הפנימי שלך.
 שימוש ברישיות מוזרה של כתובות URL (משתמשים רבים מצפים לכתובות URL באותיות קטנות וזוכרים אותן טוב יותר).

המאמר פורסם במקור בתאריך 13.11.09 על ידי Google וכל הזכויות שמורות להם.