כותרות בדפי האתר

שימוש נכון בתגי כותרת

תגי כותרת (להבדיל מתג ה – head > HTML> או כותרות HTTP) משמשות להצגת מבנה בדפים בפני משתמשים. ישנם שישה גדלים של תגי כותרת, החל ב- < h1 >, החשובה ביותר, וכלה ב- < h6 >, בעלת החשיבות הנמוכה ביותר.

מאחר שתגי כותרת בדרך כלל מציגים את הטקסט המוכל בהם בגודל גדול יותר מאשר טקסט רגיל בדף, הם מהווים רמז חזותי למשתמשים כי מדובר בטקסט חשוב ויכולים לעזור להם להבין משהו על סוג התוכן המופיע מתחת לטקסט הכותרת. גדלי כותרות מרובים המשמשים לפי הסדר יוצרים מבנה היררכי לתוכן ומאפשרים למשתמשים לנווט במסמך בקלות רבה יותר.

שיטות עבודה מומלצות לתגי כותרת

דמיין כי אתה כותב ראשי פרקים – בדומה לכתיבת ראשי פרקים עבור עבודה גדולה, הקדש מחשבה כדי לקבוע מה יהיו הנקודות העיקריות ונקודות המשנה של תוכן הדף, והחלט היכן להשתמש בתגי כותרת בהתאם.
הימנע מ:
 הצבת טקסט בתגי כותרת שלא יעזרו להגדרת מבנה הדף.
 שימוש בתגי כותרת כאשר תגים אחרים כגון <em> ו < – strong> עשויים להיות מתאימים יותר.
 מעבר לא סדיר מגודל תג כותרת אחד לאחר.

השתמש בכותרות מעטות בדף – השתמש בתגי כותרת היכן שהגיוני להשתמש בהם. תגי כותרת רבים מדי בדף עלולים להקשות על משתמשים לסרוק את התוכן ולזהות היכן נושא אחד מסתיים ואחר מתחיל.
הימנע מ:
 שימוש מוגזם בתגי כותרת בדף.
 הצבת כל הטקסט בדף בתוך תג כותרת.
 שימוש בתגי כותרת רק לעיצוב טקסט ולא לצורך הצגת מבנה.

 

המאמר פורסם במקור בתאריך 13.11.09 על ידי Google וכל הזכויות שמורות להם.